Mgr.Martin Jebavý

Advokát


Advokát Mgr.Martin Jebavý


Poskytuji právní pomoc zejména v oblastech práva obchodního, občanského, rodinného a pracovního. Váš problém si vyslechnu a co nejsrozumitelněji Vám vysvětlím další možný postup ve věci. Rovněž Vás seznámím s ostatními podmínkami poskytnutí právní pomoci, včetně podmínek finančních, abyste měli dostatek informací k rozhodnutí, zda smlouvu o poskytnutí právní pomoci uzavřít.

Vždy se spolu s klientem snažím nalézt co nejefektivnější a nejrychlejší způsob řešení jeho právního problému.


Poskytované právní služby


Poskytuji právní pomoc zejména v oblastech práva obchodního, občanského, rodinného a pracovního:

Občanské a rodinné právo:


Např.:

 • sepis, posouzení či úpravy občanskoprávních smluv
 • řešení občanskoprávních sporů, zastupování v soudním řízení
 • vymáhání pohledávek, zastupování v exekučním řízení
 • sepis uznání dluhu, dohody o narovnání
 • právní vztahy k nemovitostem – sepis smluv kupních, darovacích, o zřízení zástavního práva či věcného břemene
 • práva z odpovědnosti za vady – reklamace
 • majetkové vztahy mezi manžely, rozvod, výživné, vypořádání společného jmění manželů (SJM)Obchodní právo:


Např.:

 • sepis, posouzení či úpravy obchodněprávních smluv
 • řešení obchodněprávních sporů, zastupování v soudním řízení
 • poradenství v oblasti zakládání obchodních společností, zvyšování základního kapitálu, převodů obchodního podílu, rušení a likvidace společností
 • řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • insolvenční řízení
 • náhrada škody, bezdůvodné obohacení
 • zastupování před živnostenským úřademPracovní právo:


Např.:

 • sepis pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
 • konkurenční doložky, dohody o odpovědnosti
 • zastupování ve sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • problematika odměňování za práci
 • skončení pracovního poměru – výpověď, dohoda, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době
 • náhrada škodyObčanské a rodinné právo

Občanskoprávní spory a smlouvy, exekuční řízení, majetkové vztahy mezi manželi, ...

Obchodní právo

Obchodněprávní spory a smlouvy, poradenství při zakládáni obchodních společností, ...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, zastupování ve sporech při rozvázání pracovního poměru, ...

Mgr.Martin Jebavý, advokát