Mgr.Martin Jebavý

Advokát


Články a rady z oblasti práva


Na této stránce budu publikovat krátké rady a články na témata, která mé klienty zajímají a se kterými se ve své praxi často setkávám. Dále se budu vyjadřovat ke změnám v zákonech.

Občanské a rodinné právo

Občanskoprávní spory a smlouvy, exekuční řízení, majetkové vztahy mezi manželi, ...

Obchodní právo

Obchodněprávní spory a smlouvy, poradenství při zakládáni obchodních společností, ...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, zastupování ve sporech při rozvázání pracovního poměru, ...

Mgr.Martin Jebavý, advokát